جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت

نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز آخرین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود

  شربت آنتی بلغم 200 میلی لیتر

  0
  ویژگی ها
  • قوت بخش و انرژی زا - کاهنده اشتها - دفع بلغم لزج - تقویت معده - مسهل بلغم - درمان افسردگی و نشاط آور - دفع پرخوابی و رفع کسالت از بدن - جلوگیری از افزایش بزاق و آبریزش دهان
  35,000 تومان
 • ناموجود

  شربت اسطوخدوس 200 میلی لیتر

  0
  ویژگی ها
  • ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب - آرام ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب - درﻣﺎن وﺳﻮاس ﺳﻮداوی - ﺧﻮاب آور - ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﻋﺼﺒﻲ
  30,000 تومان
 • ناموجود

  شربت خونساز 200 میلی لیتر

  0
  ویژگی ها
  • آرام بخش - ضد افسردگی و استرس - افزاینده هموگلوبین خون - تقویت کننده عمومی بدن - کمک به درمان پرخوابی
  35,000 تومان
 • ناموجود

  شربت سینا 200 میلی لیتر

  0
  ویژگی ها
  • ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺸﺎط آور - درﻣﺎن ﭘﺮﺧﻮاﺑﻲ و رﻓﻊ ﻛﺴﺎﻟﺖ از ﺑﺪن - کمک درﻣﺎن آﻟﺰاﻳﻤﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ - ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﻮ - ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ و ﻻﻏﺮ ﻛﻨﻨﺪه - ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه و ﻗﻮه جنسی - ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰاق و آﺑﺮﻳﺰش از دﻫﺎن
  35,000 تومان
 • ناموجود

  شربت شونیسل

  0
  ویژگی ها
  • ﻗﻮت ﺑﺨﺶ و اﻧﺮژی زا - ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺰال زودرس - ﻣﻨﻀﺞ و ﻣﺴﻬﻞ ﺑﻠﻐﻢ - اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺳﭙﺮم در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﻲ
  76,000 تومان
 • ناموجود

  شربت ضد سرفه زوفا

  0
  ویژگی ها
  • شربت ضد سرفه زوفا نیاک به بهبود آسم و تنگی نفس کمک می‌کند. این شربت خلط آور و ضد التهاب مجاری تنفسی بوده و سرفه را تسکین می‌بخشد. در این شربت از ترکیبات گیاهی مثل زوفا، شیرین بیان، عناب و ختمی استفاده شده است.
  20,000 تومان
 • ناموجود

  شربت ضد سرفه و خلط آور

  0
  ویژگی ها
  • خاصیت درمانی:
  • تسکین سرفه
  • خلط آور
  • کمک به درمان بیماریهای تنفسی فوقانی
  • ترکیبات:
  25,000 تومان
 • ناموجود

  شربت فومیسل 200 میلی لیتر

  0
  ویژگی ها
  • درﻣﺎن وزوز ﮔﻮش و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی زودرس - درﻣﺎن ﺳﺮ درد و ورم ﻫﺎی ﺳﺮد - درﻣﺎن ﻋﺮق ﻛﻒ دست - ﺳﻮدازدای ﻋﻤﻘﻲ - ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺷﺘﻬﺎ - درﻣﺎن ﭼﺎﻗﻲ ﺳﺮد(ﺷﺤﻤﻲ) - رﻓﻊ ﺳﺮدی دﺳﺖ و ﭘﺎ - رﻓﻊ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ و ﻛﺮﺧﺘﻲ اﻧﺪام ﻫﺎ
  38,000 تومان